Incubation / Inkubasi

Incubation / inkubasi

Inkubasi adalah salah satu daripada 4 tahap dalam kreativiti iaitu persiapan, inkubasi, pencahayaan, dan pengesahan. Inkubasi ditakrifkan sebagai separa sedar ketika pemikiran yang dirangsang melalui maklumat yang telah dikumpulan pada suautu tempoh tertentu, bagi menghasilkan idea-idea baru selepas itu.

Apabila masalah telah berlaku dalam tempoh tertentu, maka kesulitan untuk masalah akan wujud. Oleh itu, ketika itu la jalan penyelesaian akan diatasi ketika berpikir tentang permasalahan yang berlaku. Bagi mencari jalan penyelesaian, manusia akan menyisihkan diri atau sebaliknya untuk memikirkan idea untuk menyelesaikan masalah tersebut.


Proses Inkubasi

Proses inkubasi akan berlaku apabila manusia cuba merehatkan minda mereka daripada proses persediaan dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan maklumat berkaitan sesuatu masalah. Malah, ia boleh dilakukan melaui pemerhatian, pembacaan, perbualan dan sebagainya. Ini adalah bertujuan untuk menyerap sebanyak mungkin maklumat yang berkaitan dari pelbagai sudut pandangan.

Manusia akan cuba menghabiskan masa dengan aktiviti-aktiviti yang tiada kaitannya dengan permasalahan mereka. Oleh itu, mereka membiarkan minda separa sedar bekerja bagi menghubungkaitkan segala maklumat yang telah terkumpul walaupun ketika sedang tidur.

Contoh aktiviti-aktiviti dalam proses inkubasi

1. Perkara-perkara yang melapangkan fikiran seperti berkebun, memasak, mengemas rumah, memandu dan sebagainya

2. Bersenam, bersukan seperti bermain badminton, golf dan sebagainya

3. Berfikir dan berangan-angan

4. Bermeditasi dan beryoga.

Kesan Inkubasi emosi dan kreativiti

Kesan inkubasi emosi dan kreativiti,boleh diketahui apabila manusia berfikiran positif akan meningkatkan kreativiti mereka. Teori dan kajian mengenai inkubasi telah lama diiktiraf sebagai sebahagian daripada proses kreatif iaitu kesan. Jadi, jika pemikiran positif pada hari tertentu meningkatkan tahap pemikiran mereka ketika itu, maka peningkatan ada kemungkinannya berpikiran kreatif pada hari berikutnya.


Kemajuan dalam ilmu saraf terbaru memberikan bukti menarik tentang mekanisma mengenai kesan inkubasi, terutamanya mereka yang terjadi selama tidur. Pemerhatian ini mendedahkan bahawa orang yang mengalami saat terjaga boleh mengekses masalah dengan maklumat yang ada ke dalam memori dan menghasilkan peningkatan prestasi hari berikutnya. Selain itu, terdapat juga bukti bahawa tidur dapat memudahkan proses berfikir dan proses belajar, seperti memori asosiatif, yang menyumbang terhadap penyelesaian masalah secara kreatif. Dalam salah satu percubaan yang relevan,bahawa penyelesaian masalah secara dramatik boleh dipertingkatkan dengan tempoh awal tidur berikut ini bekerja pada sebuah masalah.

0 comments:

Post a Comment